Haber Detayı
04 Kasım 2019 - Pazartesi 15:25 Bu haber 4172 kez okundu
 
İşte 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında turizm
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni uygulamaları hayata geçirecek.
TÜRKİYEDEN Haberi
İşte 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında turizm

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında  Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni uygulamaları hayata geçirecek.

 

Program kapsamında Bakanlık tarafından teknoloji destekli olarak ziyaretçi deneyimini artırıcı projeler oluşturularak ziyaretçi deneyimini artıran teknoloji tabanlı uygulamalar geliştirilecek. Yurtdışı menşeli mobil ve internet uygulamalarına yönelik mali hususlar başta olmak üzere ülke mevzuatının uyumlaştırılması sağlanacak.

 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda bilişim araç ve ortamlarında yürütülecek seyahat acentacılığı faaliyetlerine yönelik düzenlemeleri de kapsayan mevzuat değişikliği hazırlıkları tamamlanacak. İç turizmi ölçme sistemi kurularak telekomünikasyon firmalarının teknolojik imkanlarından yararlanılacak ve elde edilen verilerle, yerli turist profilini ve turizm hareketlerini ortaya koyan bir çalışma yürütülecek.

 

Turizm yatırımcı ile işletmecilerinin kamuyla iş ve işlemlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeleri ve bunda gereken kurumlar arası entegrasyonu sağlamak için gerekli mevzuat çalışmaları yapılacak. Turizmin tanıtımı ve yatırımların artırılması için özel sektörün finansman temininde ve karar süreçlerinde yer aldığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın teşkilatlanmasının tamamlaması için gerekli ikincil mevzuat hazırlanacak ve yürürlüğe konulacak. Turizm çeşitlerinin geliştirilmesi, konaklama süresinin uzatılması, konaklama dışı harcama alanlarının yaratılması ve harcama eğilimi yüksek ziyaretçilere ulaşılması yoluyla kişi başı harcama artırılacak.

 

Turizm sektörüne ilişkin dağınık halde olan mevzuat günümüz teknolojisi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak sektörü ilgilendiren tüm hususlara ilişkin Turizm Temel Yasası çıkarılacak, turizm hizmetlerinin çeşitlendirilmesi, yatırımların desteklenmesi, turizm işletmeciliğinin teşvik edilmesi ve sektör üzerindeki maliyetlerin azaltılması sağlanacak. Yeni koşullar ve ihtiyaçlar nedeniyle Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına yönelik gerekli çalışmalar tamamlanacak.

 

Didim Turizm Kenti kapsamında tahsis edilmesi düşünülen taşınmazların tasarruf haklarının Bakanlığa alınmasına yönelik iş ve işlemlere devam edilecek, Çeşme Turizm Kenti için ise bu süreç başlatılacak. Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin (KTKGB) bütününde planlama çalışmalarına altlık oluşturmak üzere etüt ve araştırma çalışmaları tamamlanacak. Golf turizmine açılmak üzere Side Turizm Bölgesi'nde planlama çalışmaları tamamlanacak ve buradaki kamu taşınmazlarının tasarruf haklarının Bakanlığa devri ile özel mülkiyete konu taşınmazların kamulaştırılması çalışmaları yürütülecek.

 

Antalya, Muğla ve İzmir'de ilan edilmiş KTKGB'ler ile kıyı kesimlerinde mevcut ve planlanan yatak kapasitelerinin tespit edilmesi, haritalandırılması ve raporlanması çalışmaları yürütülecek. Koruma ve kullanma dengesi gözetilerek turizm alanlarının taşıma kapasiteleri tespit edilecek ve alanlar buna göre yönetilecek. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Turizm sektör çalışanlarına eğitim

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen eğitim programlarına sektörün daha fazla katılım sağlamasına yönelik çalışmalar yapılacak ve talebi karşılayacak şekilde eğitimler verilecek. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 4 bin sektör çalışanına eğitim verilecek. Turizm tesislerinde çalışan personel için lojman yapımına imkan tanıyacak kamu taşınmazları tespit edilerek, bunların tasarruf haklarının Bakanlığa devrine yönelik iş ve işlemler yürütülecek, tasarruf hakları alınan taşınmazların tahsisi için şartname hazırlanacak.

--------------------------------------------------------------------------------

Vakıf eserlerinin restorasyonu tamamlanacak

 

Önceliklendirilmiş 200 vakıf eserinin restorasyonu uluslararası standartlara göre tamamlanarak Tarihi kent dokularına yönelik kentsel tasarımlar yapılacak, tarihi kent bölgeleri bu tasarımlara göre bütüncül anlayışla iyileştirilecek. Pilot olarak belirlenecek bir kentte, kentsel tasarım projesi hazırlanacak. Beş kentin koruma amaçlı imar planı hazırlanacak. Yurtiçi ve yurtdışındaki taşınmaz kültür mirasının korunmasına yönelik yürütülen tespit ve envanter çalışmalarına devam edilecek ve elde edilen veriler dijital ortama aktarılacak.

 

Özellikle yurt dışında tehdit altındaki tarihi miras için bu bölgelerde TİKA gibi hareket kabiliyeti yüksek kurumlar tarafından envanter çalışmalarına katkı sunulacak. Farklı kurumlarda oluşturulan kültür envanterlerinin tek bir veri tabanında birleştirilmesi çalışması tamamlanacak.

 

Yurtiçi ve yurtdışında taşınmaz vakıf kültür varlıklarını korumaya yönelik restorasyon ile onarım faaliyetleri nitelik ve nicelik olarak geliştirilecek.

Kaynak: (EHA) - Ekonomi Haber Ajansı Editör:
Etiketler: İşte, 2020, Yılı, Cumhurbaşkanlığı, Yıllık, Programı, kapsamında, turizm,
Yorumlar
Haber Yazılımı